aaa

Thẻ: Hphone

HPhone xuất hiện chỉ vài năm trở lại đây, công ty này thuộc tập đoàn Linh Trung Tín Group. HPhone nhập thiết bị của mình từ một nhà sản xuất hàng OEM và đặt lại tên sản phẩm theo tiêu…

Read more