Sony Xperia

Xperia là thương hiệu của điện thoại thông minh và máy tính bảng của Sony Mobile. Xperia có nguồn gốc từ chữ “kinh nghiệm” trong tiếng Anh và lần đầu tiên được sử dụng thành câu slogan của điện thoại Xperia X1, “Xperia là tốt nhất”. Sony Xperia trước đây đã được biết đến trên toàn cầu như Sony Ericsson trước khi xây dựng lại thương hiệu vào năm 2012, do kết quả của việc nhà sản xuất điện thoại di động bị chiếm lĩnh và chỉ sở hữu bởi Sony.