SIM VIETTEL

SIM VIETTEL

Một thẻ SIM của VIETTEL được bao gồm trong trọn bộ cùng với điện thoại. Mua trọn bộ điện thoại này bạn đã có thể sẵn sàng gọi điện và nhắn tin. Chỉ cần đưa thẻ SIM vào điện thoại VIETTEL để trò chuyện và cùng kết nối với bạn bè và gia đình của bạn.