MASSTEL

Công ty cổ phần Masscom Việt Nam ra đời với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm viễn thông có uy tín với giá cả phù hợp, trong đó, sản phẩm đầu tiên được ra mắt là điện thoại đi động Masstel. Phương châm của Masstel là “luôn trong tầm tay” (always in reach) theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: tiện dụng và hợp lý. Masscom không ngừng nỗ lực để Masstel trở thành một sản phẩm dẫn đường nhằm tạo hướng đi mới cho những sản phẩm công nghệ cao, giá hấp dẫn nhất