8GB

Nếu bạn thích chat với bạn bè trực tuyến hay chỉ để xem tin tức trên facebook. Đối với thiết bị này với dung lượng lưu trữ 8GB, bạn có thể chắc chắn rằng bạn có thể làm mọi thứ theo cách mà mình thích. Dung lượng lưu trữ 8GB cho sản phẩm này hiệu suất cao ngay cả khi các ứng dụng khác nhau đang chạy cùng một lúc.