16GB

Dung lượng lưu trữ của thiết bị này có kích thước 16GB. Nó cho phép tất cả các ứng dụng của bạn chạy nhanh nhất ngay cả khi bạn có những thứ khác nhau đang chạy cùng một lúc. Vì vậy, bạn có thể đăng tải video, kiểm tra tin nhắn trên facebook của bạn hay chơi một trò chơi trực tuyến tuyệt vời bất cứ khi nào bạn muốn.