128GB

Một thiết bị với bộ nhớ 128 GB được trang bị tốt đến mức khó có thể đạt được giới hạn. Hàng nghìn và hàng nghìn bức ảnh và video vẫn không có thể gây ra sự cố cho thiết bị của bạn. Trong bộ nhớ 128 GB, bạn có thể giữ rất nhiều ký ức mà bạn thậm chí không thể giữ trong tâm trí của mình